Jeżeli narzędzie Wealth Dynamics:

  • będzie wykorzystany jako narzędzie do zdiagnozowania sytuacji w firmie
  • będzie podstawą do konsultacji biznesowej, zmiany modelu biznesu, wdrożenia nowych sposobów monetyzacji
  • będzie służyć stworzeniu person klientów, da efekt w postaci  lepszej komunikacji z klientami
  • będzie podstawą wyboru i wdrożenia skutecznych działań marketingowych
  • będzie punktem wyjścia dla analizy efektywności, ponoszonych kosztów, wdrożenia budżetowania
  • będzie wspierać budowanie efektywnych zespołów, z przydzieleniem ról zgodnych z predyspozycjami pracowników

  • (mógłbym tak jeszcze długo wymieniać zastosowania testu w zakładaniu, ulepszaniu i naprawianiu firm)

to taki wydatek w prowadzonej działalności gospodarczej może być kosztem podatkowym (kosztem uzyskania przychodów). Podobnie jak moje szkolenia, zamówione konsultacje i wsparcie twojej firmy.

I oczywiście na każdy wydatek otrzymasz ode mnie fakturę VAT.

Ponieważ świadczę usługi konsultingowo-doradcze, moja firma nie korzysta ze zwolnień z VAT.

Wróć do przeglądania wpisów o FLOW i Wealth Dynamics.

faktura za wealth dynamics