Jeżeli test Wealth Dynamics:

  • będzie wykorzystany jako narzędzie do zdiagnozowania sytuacji w firmie
  • będzie podstawą do konsultacji biznesowej, zmiany modelu biznesu, wdrożenia nowych sposobów monetyzacji
  • będzie służyć stworzeniu person, lepszej komunikacji z klientami i wdrożeniu działań marketingowych
  • będzie punktem wyjścia dla analizy kosztów, wdrożenia budżetowania
  • będzie narzędziem wspierającym budowanie skutecznych, efektywnych zespołów, z przydzieleniem ról zgodnych z predyspozycjami pracowników

  • (mógłbym tak jeszcze długo wymieniać zastosowania testu w zakładaniu, ulepszaniu i naprawianiu firm)

to taki wydatek na test zastosowany w DZG, może być kosztem uzyskania przychodów. Podobnie jak moje szkolenie, zamówione konsultacje i zlecone mi bieżące wsparcie twojej firmy.

I oczywiście na każdy wydatek otrzymasz ode mnie fakturę VAT.

Ponieważ świadczę usługi konsultingowo-doradcze, moja firma nie korzysta ze zwolnień z VAT.

faktura za wealth dynamics